Kouzelný nástroj ze země OZ

S jemnou nadsázkou lze skutečně říci, že ploskořez je kouzelný nástroj, který v sobě sdružuje početnou řádku zahradního nářadí - rýč, kosu, motyku, krumpáč, hrabě ...

Ploskořez - nad jiné zdatný pomocník