KLUB OZ

Klub organického Země-dělství (dále jen Klub OZ)

České republiky se sídlem ve Zlíně vznikl jako mezinárodní partner Vše-ukrajinského občanského sdružení „Klub organického zemědělství“ s hlavním centrem v Kyjevě. Tento klub má jen na území Ukrajiny přes 70 regionálních klubů a ke dnešku kolem 80.000 registrovaných členů. Další kluby vznikly také v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu. Klub vydává v nákladu 13.500 výtisků časopis „K zemi s láskou, kde se čtenáři dozvídají o zajímavých vynálezech, zlepšeních, zkušenostech a názorech. Na první pohled se nabízí srovnání s naším známým časopisem „Receptář“ či „Receptář prima nápadů“. Ovšem jen na první pohled, neboť záhy je zřejmý přesah – zde se jedná o skutečnou filozofii života.

Co je na celém tom výjimečném východním sdružení velmi zajímavé, že u jeho zrodu stál jedinečný zahradní nástroj, který se v „Rejstříku objevů a vynálezů Ruska“ oficiálně jmenuje „Ruční nářadí na obdělávání půdy Fokina“.

 

Proč jsme založili Klub OZ v České republice?

Důvod je prostý – z lásky k člověku a zemi, z touhy po poznání a potřebě sdílení. Také proto, že milujeme své děti a tak po svém přikládáme ruce k dílu abychom jim předali zdravou a moudře spravovanou zemi společně se zdravým sociálním prostředím. To poslední především. Společně s dětmi odhalujeme a objevujeme podstatu života s principy platnými mimo nevědomý a egoidní způsob uvažování. Půda představuje fascinující mnohost vztahů a zákonitostí, stejně jako život jednotlivce v rámci společnosti. Máme o co se podělit, co nabídnout - málo známé i zapomenuté tradiční znalosti, zkušenosti či objevy současných zahrádkářů, sadařů, osadníků, významných vědců, vlastní zkušenosti s pěstováním a zpracováním konopí setého, z něhož vyrábíme ručně tkané látky, oděvy, léčivé čaje, koření a mnoho dalšího...

Jdeme po dlouhé cestě – v rámci Klubu OZ čeká nás mnoho překladů, jednání, cest, seminářů, korespondence, publikování a výstav, s čímž budeme v prvé řadě seznamovat členy klubu.

 

Poslání Klubu OZ

Posláním Klubu OZ je vytvářet síť důvěry a propojovat lidi zajímající se o sociální vztahy a organické zemědělství - pěstování ekologický čistých, zdraví a kvalitu života podporujících potravin. Klub OZ je v prvé řadě zaměřen na malá hospodářství - byl založen, aby podpořil ty, kdo se svými rukami dotýkají života - Země ...

Za hlavní činnost Klubu OZ považujeme formování vědomého vztahu člověka k Zemi jako živému organizmu, proto je „K člověku a zemi s láskou!“ mottem klubu. Přínosem je rozšíření povědomí o hospodaření v harmonii s přírodou, vyloučení používání chemikálií a minerálních hnojiv z procesu pěstování a vzrůstající úrodnost půdy s minimalizací časových ztrát.

 

Proč se stát členem Klubu OZ

  • Každý člen Klubu OZ obdrží klubovou kartičku se svým jménem a právo využívat desetiprocentní slevu na veškerou produkci Klubu OZ. Pracujeme na tom, aby byla klubová produkce co nejdostupnější. Čím více bude členů Klubu OZ, tím snazší bude dosažení lepších cen a podmínek u dodavatelů.
  • Klub OZ zabezpečuje pro své členy konzultace a produkty, které jsou za potřebí pro praktikování organického Země-dělství. Naše vztahy se členy Klubu OZ stavíme na důvěře. To, co nabízíme, používáme také.
  • Sortiment kvalitních produktů vybíráme dle principu „jen to, co je za potřebí a nic zbytečného“. V Klubu najdete ploskořezy Fokina a další zahradní nářadí, EM a bio-preparáty pro ošetření rostlin, semínka zeleniny, květin a siderátů (zeleného hnojiva).
  • Členům klubu poskytujeme informační podporu telefonicky, poštou, přes internet či konzultační místa
  • Členům klubu jsou přednostně předávány informace o produktech a novinkách, informace o zdravém způsobu života, stravování, výchově dětí atd.
  • Zvýhodněné vstupné na semináře a klubové akce
  • A na konec to nejdůležitější - pravidelné semináře, které vedou nejenom vedoucí Klubu OZ, ale také aktivní členové Klubu OZ, mající se o co podělit jak po stránce teoretické, tak i praktické apod.

 

Pokud Vás to zaujalo, připojte se ke klubovému hnutí i Vy. Smile

 

Přihláška do Klubu OZ