CESTA KE ZDRAVÍ A SVOBODĚ
CESTA KE ZDRAVÍ A SVOBODĚ

„Hysterický optimismus bude převládat do té doby, než si svět přizná existenci tragédie, což nemůže učinit, dokud nezačne znovu rozlišovat mezi dobrem a zlem. Naděje na obnovu závisí na znovuvzkříšení „obřadu nevinnosti“ – čistoty vize a znalosti formy, protože ty nám umožňují vnímat, co je pokřivené či destruktivní a co se neshoduje s našimi mravními ambicemi. Máme nejvyšší čas se o to pokusit, dokud nepropadneme naprosté bezstarostnosti typické pro lidi, kteří raději volí zatracení, než aby si přestali užívat.“

Richard M. Weaver, 1948OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska - rovnost a spolupráce na cestě ke svobodě

 

Vážíme si možnosti projevit zde vztah k hodnotám, které ač pro život klíčové, živoří na periferii společenského zájmu.

Na jedné straně se celosvětové dění točí kolem záchrany znehodnocené ekonomiky, na druhé straně se stupňuje honba alternativ za soběstačností.  Situace se nelepší, je tomu právě naopak. Obecně člověk zapomněl na autoritu svědomí, umlčené otrockým blahobytem devastující mezilidské vztahy na úkor příštích generací. S veškerou naléhavostí je proto třeba trvat na nepřípustnosti kompromisů ve správném vymezení, významu a hierarchii hodnot, jež jsou pro zdravý život člověka a společnosti nezbytné.

Ať jako jednotlivci vycházíme z jakýchkoliv myšlenkových „jistot“ duchovního, duševního či mechanického přesvědčení o životě a nejzákladnějším poslání člověka v řádu bytí a společnosti, potřebujeme obrodit vztah k univerzálním hodnotám. Tím dostane i úsilí po soběstačnosti a nezávislosti smysl, neboť tíha zodpovědnosti osedlaná morální silou hodnotového měřítka (nehmotný svět) a spravedlivým podílem na zajištění základních životních potřeb (svět materie lidské důstojnosti) je tím nejlepším prostředkem, jak přivést člověka k hledání podstatného.

Nás životní zkušenosti a touha přivedly na půdu Klubu organického Zemědělství a půdu OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska (OS-ČMS). Ten je pro nás představitelem řádu a hodnot (Pilíře OS-ČMS), jež panují všude kolem nás (i bez nás) a je cestou ke zdravé společnosti.


Dekret kutnohorský 2012 Pilíře OS-ČMS

 

Vizí a také praktickým záměrem OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska je zdravá společnost.